Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale


   Prin acest articol mi-am propus sa dau o mana de ajutor celor care doresc sa cunoască mai multe despre acest hobby și posibilitatea de a-l practica în conformitate cu legislația în vigoare.

   Pentru început, este necesar sa cunoașteți aceasta legislație, iar mai jos găsiți extrase care se refera strict la detecția de metale, drepturile și obligațiile celor care dețin autorizație pentru detectorul de metale și nu în ultimul rand, care sunt pedepsele pentru cei care utilizează un detector fără sa dețină autorizație.

Legislația României privind deținerea și folosirea detectoarelor de metale

        ” In tara noastră deținerea și utilizarea detectoarelor de metale de către persoane fizice sau juridice este reglementata de următoarele legi: Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, Legea 182/2000 republicata în 2008 și Legea 422/2001 republicata în 2006.
          Pe scurt, obținerea autorizației de deținere a detectoarelor de metale se face prin depunerea unei cereri tip la Inspectoratul Județean de Politie (Serviciul de Investigații Criminale) în raza căruia aveți domiciliul, împreuna cu următoarele acte:
-act de identitate (copie și original),
-actul ce dovedește posesia detectorului de metale (copie și original),
-cazier judiciar (taxa de cazier nu se mai plătește)
-chitanța ce atesta plata sumei de 10 lei la trezorerie, nu la CEC cum scrie în lege (natura plații fiind taxa pentru licențe și tarife).
Autorizația se eliberează în mod normal în 10 zile. Informațiile complete le găsiți în Ordinul Nr. 251/409/2275/M 115 din 31 mai 2004, pe care îl puteți download a mai jos.
          Utilizarea detectoarelor de metale este permisa după obținerea autorizației de deținere și numai în  afara zonelor de protecție arheologica – aici intrând situri arheologice, monumente istorice, zone reperate arheologic etc – informațiile complete le găsiți în Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, pe care o puteți download a mai jos. Tot în acesta lege se reglementează descoperirile întâmplatoare ce pot avea loc, fie în urma forțelor naturii (alunecări teren, eroziune etc) fie ca rezultat al acțiunii omului; aici intrând și detecția de metale; mai exact obiectele de patrimoniu descoperite cu detectorul de metale trebuie predate în termen de maxim 72 de ore de la data descoperiri lor, primarului localității pe teritoriul căruia au fost descoperite, ca apoi acesta sa se le predea instituției îndreptățite din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
         In legea 182/2000 republicata în 2008, la Art.49 se specifica  ca autorii descoperirilor întâmplatoare, care au predat, în condițiile prevazute la alin. (1), bunurile descoperite, au dreptul la o recompensa băneasca de 30% din valoarea bunului, calculata în momentul acordării recompensei, iar, în cazul unor descoperiri arheologice de valoare excepționala, se poate acorda și o bonificație suplimentara de pana la 15% din valoarea bunului. Pentru condițiile complete, puteți consulta legea mai jos.
        In Legea 422/2001 republicata în 2006 sunt specificate dimensiunea perimetrelor pentru protejarea zonelor cu importanta arheologica, cu alte cuvinte, se specifica aria de jur împrejurul unui obiectiv de importanta arheologica pe suprafața căruia sunt interzise activitățile ce pot pune în pericol integritate obiectivului, aici intrând si detecția de metale. Mai exact, se considera, zona, de protecție suprafața delimitata, cu o raza, de 100 m în localități urbane, 200 m în localității rurale si 500 m în afara localităților, măsurat, de la limita exterioara, de jur-împrejurul monumentului istoric.
     Cele mai multe zone in care se poate detecta aparțin statului roman, aici intrând – păduri, pășuni, dealuri si alte terenuri, pentru zone cu caracter privat detecția se va face doar după obținerea acordului din partea proprietarului, totodată exista anumite zone precum rezervații ale naturii unde efectuarea de excavații este interzisa, deci implicit și detecția de metale.”
Update_2:
Începând cu anul 2016, în anumite județe s-au confiscat detectoarele de metale cumpărate în vederea autorizării, datorita legislației neclare din acest punct de vedere. Le sugerez celor care vor sa își achiziționeze sau care primesc în donație detectoare de metale, în prealabil sa contacteze ofițerul de patrimoniu de care aparțin pentru a-l înștiința despre acest lucru și astfel, se vor evita aceste probleme.
Update_1:
Clarificări in ceea ce privește studiul zonelor care se doresc a fi detectate. Va rog citiți cu atenție pentru a nu avea neplăceri ulterioare.
1) Accesul cu detectoare de metal si utilizarea lor in situri arheologice, in zonele de interes arheologic prioritar si in toate zonele cu patrimoniu arheologic reperat sunt permise numai pe baza autorizarii prealabile emise de Ministerul Culturii si Cultelor
////ATENTIE se specifica situri arheologice RAN , ZIAP, ZPAR(zone cu patrimoniu arheologic reperat) si ZPAEI( zona cu patrimoniu arheologic evidentiata intamplator)2)patrimoniul arheologic reprezinta ansamblul bunurilor arheologice care este format din:
1.siturile arheologice inscrise in Repertoriul arheologic national, cu exceptia celor distruse ori disparute, si siturile clasate in Lista monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice: asezari, necropole, structuri, constructii, grupuri de cladiri, precum si terenurile cu potential arheologic reperat, definite conform legii
/////ATENTIE reprezinta RAN,LMI si terenuri cu POTENTIAL arheologic REPERAT (ZPAR)3)prin zona cu patrimoniu arheologic reperat se intelege terenul delimitat conform legii, in care urmeaza sa se efectueze cercetari arheologice pe baza informatiilor sau a studiilor stiintifice care atesta existenta subterana ori subacvatica de bunuri de patrimoniu arheologic, susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national; pana la finalizarea cercetarii arheologice si luarea masurilor corespunzatoare de protectie si punere in valoare a descoperirilor arheologice, zonele de protectie a siturilor arheologice sau istorice, instituite conform legii, sunt totodata si zone cu potential arheologic reperat
/////ATENTIE ce reprezinta ZPAR-ul pe baza unor informatii!!!!! studii stiintifice un teren este ZPAR deci descoperire unor fragmente de ceramic transforma terenul in ZPAR4)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta5)prin zona cu potential arheologic evidentiat intamplator se intelege terenul in care existenta bunurilor de patrimoniu arheologic s-a evidentiat, in mod neprevazut, ca urmare a:
1.actiunilor umane, altele decat cercetarea arheologica atestata, cum ar fi: lucrari de constructii, lucrari de prospectiuni geologice, inclusiv teledetectie, lucrari agricole, precum si alte tipuri de lucrari si cercetari efectuate subteran sau subacvatic;
2.actiunilor factorilor naturali, cum ar fi: seisme, alunecari de teren, inundatii, eroziunea solului si altele, si in cazul carora este necesara o cercetare arheologica in vederea inregistrarii si valorificarii stiintifice a acestora.
///////ATENTIE descoperirile facute DM se incadreaza la ZPAEI

6)Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, delimitate si instituite conform legii, beneficiaza de protectia acordata zonelor protejate, precum si de masurile specifice de protectie prevazute de prezenta ordonanta.

7)In cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidentiat intamplator si delimitat conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) se instituie, din momentul descoperirii de bunuri arheologice, pentru o perioada ce nu poate depasi 12 luni, regimul de protectie pentru bunurile arheologice si zonele cu potential arheologic, in vederea cercetarii si stabilirii regimului de protejare

8)Pana la descarcarea de sarcina arheologica terenul care face obiectul cercetarii este protejat ca sit arheologic, conform legii

   In continuare va aduc la cunoștința procedurile legale care trebuiesc parcurse pentru a intra în posesia autorizație de deținere a detectorului de metale. Menționez faptul ca orice persoana fizica are dreptul de a deține și utiliza în condițiile legii mai multe detectoare de metale, inclusiv pinpointere, însa toate trebuiesc autorizate. Autorizația unui/unor detectoare de metale se poate emite pentru o singura persoana, deci dreptul de utilizare al acelui/acelor detectoare  ii revine doar acelei persoane.

Documente necesare la dosar, pentru autorizarea detectorului de metale.

– copie xerox BI / CI
– copie xerox factura de provenienta (sa aiba numele titularului autorizatiei, numar si serie de factura si de asemenea, sa fie trecuta si seria detectorului in aceasta factura)
– cazier judiciar luat in vederea obtinerii autorizatie de detinere detector metale ( 10 ron la trezorerie TIMBRU FISCAL DE 2 LEI – de retinut)
– taxa la trezorerie 10 ron ( taxa e sub numele de ” taxa obtinere autorizatie detinere si functionare”,  asa sa cereti).
– cererea o completati a politie in fata politistului , deci o puteti primi acolo, sau va puteti prezenta cu un model de cerere realizat mai jos, in acre completati acolo doar data.
   Pentru a realiza toți acești pași, trebuie sa aveți deja cumpărat detectorul (chiar dacă legea stipulează altfel), fiind singura modalitate de a realiza cererea care sa includă și seria acestuia. Va recomand ca depunerea dosarului complet sa o faceți în cel mai scurt timp posibil după primirea detectorului, pentru a nu naște suspiciuni de utilizare a acestuia în afara legii.

Totul durează intre jumate de ora si doua ore în funcție de distante si cozi. Sunați înainte de a face astea la secția de politie și luați legătura cu polițistul în cauza pentru a stabili eventuala întâlnire.

Probleme ce pot apărea in procesul de autorizare:
1. Plata taxei pentru eliberarea autorizației.
– plata nu se face la unitățile CEC după cum este stipulat in lege; plata se face la Trezorerie.
2. Detectorul nu are datele de identificare trecute pe factura (dar are totuși aceste date inscripționate pe el).
– solutia la aceasta problema este sa dati o declaratie pe propria raspundere la notar, prin care sa specificati faptul ca detectorul achizitionat prin factura numarul/data, are seria „x”
3. Functionarii trezoreriei nu stiu natura platii.
– nu exista natura definita pentru plata sumei de 10ron. Spuneti functionarilor ca natura obligatiei de plata este „taxe si tarife pentru licente”.

IMPORTANT: Pentru cei care doresc sa autorizeze detectoare cumpărate la mana a doua, sau primite cadou din afara tarii, în loc de factura (care nu exista), se va face o declarație notariala prin care sa se specifice modul de achiziție sau faptul ca a fost primit cadou de la…, în data de…. Aceasta declarație notariala va tine loc de factura la dosar.

Model cerere-tip pentru persoane fizice:

Subsemnatul/Subsemnata ……………………………………………., domiciliat/domiciliată în localitatea ………………………………….., județul …………………………………, telefon …………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………….. nr. ………………, eliberat/eliberată de …………………………………….. la data de ……………, CNP …………………………….., pe baza documentelor prevăzute în Normele tehnice privind deținerea și comercializarea detectoarelor de metale, pe care le anexez la prezenta cerere, vă rog să îmi eliberați autorizația de deținere a detectorului de metale marca ……………………, seria ………….. nr. ………………….., pe care l-am cumpărat de la …………………………….., cu sediul în ……………………….., dovedind cu actul ……………………………………………………., urmând să-l folosesc la ……………………………………………… .
Menționez că am luat cunoștința de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, modificată și completată prin Legea nr. 462/2003.

Data întocmirii ……………… Semnătura ……………………

Model autorizație deținere detector de metal pentru persoanele fizice

AUTORIZAŢIE
de deţinere a detectoarelor de metale de către persoanele fizice

În baza prevederilor art. 5 alin. (6^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, modificată şi completată prin Legea nr. 462/2003, se autorizează pentru deţinerea detectorului de metale marca …………………………, seria ……………………, domnul/doamna ……………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria …………… nr. ……………….., eliberat/eliberată de …………………… la data de …………………, CNP ………………………………. .

Inspector-şef al inspectoratului de poliţie judeţean
(Director general al Direcţiei Generale de
Poliţie a ….)

Nota: In cazul în care aveți nelămuriri sau probleme în cursul autorizării, puteți întreba aici și încerc sa va ajut cu sfaturi sau păreri. De asemenea, vizitați forumul http://www.detectiemetal.com și prin funcția „căutare” găsiți răspunsuri la multe întrebări in domeniu.

Anunțuri

437 de gânduri despre „Detecție metale – legislație și acte necesare autorizării unui detector de metale

   1. angel nadal y diana mariana

    en verdad es lo que pretendo . soy español y aparte que aqui esta todo muy buscado, no es legal, quisiera probar en las orillas del danubio ,mi intencion es contribuir con mis hayazgos y dar ubicacion de los mismos, es mi hooby y mi pasion, y si tubiera derecho a alguna recompensa podria seguir financiando mi abentura, gracias un saludo

   2. pratmin Autor post

    Hola. Para utilizar el detector de metales en Rumanía, es necesario obtener la autorización. Desafortunadamente, para obtener la autorización de la policía de patrimonio, debes ser ciudadano romano.
    Por el momento, no se han otorgado más recompensas por detectores autorizados desde el año pasado

 1. ion

  Salut. La multi ani ! 😉

  Ce semnale (eventual valori Target ID…) ar trebui sa ignor (desi e foarte greu…avand in vedere „infernul” de semnale ‘pe fier’ pe care il ‘intalnesc’ tot timpul…deci, nu merg 1m fara sa am semnale pe fier) pentru a nu (mai) scoate schije ? 😉

  Multumesc .

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut! Depinde mult de detector, sa poti aborda situatiile diferit: sonor, nivel discriminare sau fara, folosirea pinpointerului detectorului, etc. Una peste alta, experienta in teren e cel mai bun invatator 🙂

   Răspunde
 2. Angel nadal y diana mariana

  Hola.nuestra pasión es explotar la tierra con mi detector de metales . nos encanta recorrer los lados de los ríos que siempre han tenido civilizaciones antiguas y nuestra intenciones es poder conseguir autorización para poder hacerlo. Sin animo de lucro.y nos encantaría dar ubicación de los hayazgos y entregarlos en los estamentos oportunos . para poder colaborar en documentar la historia de las zonas en que nos dejen ejercer.

  Răspunde
 3. Cristi

  Salut am si eu o intrebare . Am cumparat un detector de metale se numeste garrett 300i. Este bun de ceva sau am dat bani degeaba pe el.

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut. Este un detector bun, de generatie noua. Sunt si mai bune decat el, insa avand in vedere ca s-au descoperit tezaure cu cele mai slabe (Ace 150 si Ace 250), pot spune ca ai facut o achizitie buna.
   Pentru a descoperi ceva important, 90% tine de studiu si noroc… Succes!

   Răspunde
 4. ionuc

  Salut . Din experienta…ce semnale ar trebui „evitate” (adica ”Nu merita efortul…” si treci mai departe…) ? Poti da un 1-2 exemple ? Multumesc .

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Salut. 1 Semnale „scurte”, intrerupte, pe lungime mai mare, cu valoarea variabila, inseamna de obicei sarma sau cuie imprastiate; 2. Folia pentru care am sapat a fost mereu folie de ciocolata sau pachete de tigari.

   Răspunde
 5. stefan

  Salutare tuturor.Is la achizitia primului detector si as dori ,daca se poate,sa stiu de la cei care le au incercat ,care dintre cele doua este mai ok pt. un incepator : https://rodetectors.com/detectoare-de-metale-ro/garrett-ro-detectoare-de-metale/garrett-euroace-karma-coil-6-cadouri sau https://rodetectors.com/detectoare-de-metale-ro/garrett-ro-detectoare-de-metale/Garrett-300i-Sonda-Karma-6-cadouri-livrare-gratuita Pe care m-ati sfatui sa il aleg ca un prim detector. Va multumesc anticipat pentru raspunsurile acordate!

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   Diferenta de pret este destul de mare (Macro Racer are un pret de baza de 700 EUR, acum cu reducere am vazut). Din acest motiv, recomand Macro Racer, avand in cedere si faptul ca este mai versatil si cu caracteristici foarte bune.

   Răspunde
   1. Mihai

    De 2 luni încerc sa cumpăr un detector nu eram hotărât ce sa iau ,acum m-am hotărât mâine ma duc să-l iau bineînțeles macro racer multumesc pentru informație 👍

   2. ghdorin

    Bună ziua,
    Pot obține o hartă cu coordonate GPS pentru a ști dacă in zona în care vreau să fac detecție este permisă?
    Avem vreo aplicație android?
    Mulțumesc!

   3. pratmin Autor post

    Sunt colegi si specialisti care si-au aratat intentia de a face asa ceva, insa nu exista o aplicatie inca. Pana atunci. foloseste RAN.CIMEC.RO si pastreaza o distanta cat mai mare de siturile arheologice.

 6. Cristi

  Salut am si eu o intrebare . Pestera ponicova este sait arheoloogic se afla in judetul mehedinti .stiu multe povesti despre acea pestera am locuit in acel sat din apropierea pesteri si stiu multe locuri unde sar putea afla ……….. salut

  Răspunde
 7. george mihaiu

  Salut! Esti amabil sa-mi spui ce trebuie sa fac daca voi cumpara de la particular? Trebuie sa fac rost de autorizatia lui? Ma duce politia la el in oras sa verific daca are autorizatie sau nu?

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   salut. In cazul asta cel care vinde trebuie sa aiba autorizatie. Poate sa o si arate, nu trebuie verificat la politie. Vanzarea se face de fapt prin act notarial de donatie, pentru a nu avea probleme. Conform legii, detectoarele de metale se pot vinde doar cu autorizatie speciala de vanzare a acestora. Verifica si daca seria trecuta in autorizatie corespunde cu seria detectorului.

   Răspunde
 8. Bucur Mihai

  Salut, am găsit in spania câteva lucruri din războiul civil, gloante trasez, cartușe (tub), si alte lucruri mărunte. Vreau sa știu daca le pot lua in romania cu avionul. Având in vedere ca sunt toate trase asta le face pur si simplu doar un metal, nu aduce niciun pericol zborului. Ce trebuie sa fac sa primesc permisia?

  Răspunde
  1. UKSTYLE

   Salut Domnul Bucur Mihai! As avea o mare rugaminte,sa`mi spune`ti si mie daca in Spania se pot folosi legal detectoarele de metale (m`ar interesa in special pe plaje) si daca da,unde ar trebui pe scurt sa merg sa obtin o autorizatie si ce mai trebuie (in caz ca mai trebuie ceva) plus taxa care trebuie platita! Multumesc anticipat!

   Răspunde
 9. UKSTYLE

  Buna Dimineata Pratmin, am creat si eu un cont numit UKSTYLE,daca se poate sa mi`l activati si mie si as mai dori sa va intreb despre acest aparat ( Garrett GTI 2500 SupremeG) o parere.Multumesc Mult!

  Răspunde
  1. pratmin Autor post

   salut. Modelul GTI este foarte bun, insa si destul de vechi ca tehnologie. De asemenea, greutatea este mare comparativ cu detectoarele mai moderne. Recomand de ex. XP Deus.
   Am activat si contul, bine ai venit pe forum!

   Răspunde
   1. UKSTYLE

    Multumesc mult pentru activare Pratmin! Bine v`am gasit!
    Bugetul in care eu o sa ma incadrez este intre 600 si 1000 Lire,precizez ca sunt parerea mea cel mai incepator dintre toti de aici si m`ar interesa ceva care sa ma si ajute mult ca aparatura pentru inceput,intentia mea fiind de a explora plajele (Anglia si Spania) pentru coins,gold ,etc…de aceea v`as ruga din suflet sa`mi recomandati ceva potrivit intentiei mele.
    Multumesc anticipat!

   2. pratmin Autor post

    Parerea mea este ca XP Deus este cel mai potrivit. Ca sugestie, incearca sa cauti informatii direct pe forumuri externe si vezi ce se preteaza mai mult pentru plaje. In Romania detectia pe plaja este interzisa si sunt putini care iti pot da un sfat pertinent.

 10. UKSTYLE

  Stiu ca in Romania este interzisa explorarea plajelor pentru ca de ieri de cand am descoperit acest blog,am stat aproape toata noaptea sa citesc comenturile. dar nu am treaba pentru ca din pacate nu o sa ma intorc asa curand acasa…,. Poate cineva din Spania,Anglia poate sa`mi spuna daca nu sunt interzise explorarile plajelor pentru detectoare metale.
  Acest detector pe care mi`l recomandati pare sa fie foarte bun..nu am inca banii pentru a`l procura dar ma zbat din rasputeri sa`l cumpar cat de curand
  https://rodetectors.com/xp-deus-v4-cu-casti-ws5-si-telecomanda-bobina-de-22-5-set-complet?search=XP%20Deus
  Cer scuze pentru gramada de intrebari….am vazut ca alte detectoare au si un ecran unde arata in format 3D si metalele din interiorul solului iar acest aparat Deus nu vad sa aiba asa ceva…cum am specificat mai sus as dori un aparat (sa vorbeasca cu mine) 🙂 sa ma ajute mult pentru ca sunt un incepator si am nevoie de ceva bun care sa ma ajute..

  Multumesc mult de tot pentru raspuns!

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s